Giấy phép kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 42032187A. Cấp ngày 11/12/2018

Cơ quan đăng ký: Phòng Tài chính - Kế hoạch. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt

Mã số thuế: 8085937851